Centrum dystrybucyjne

We Włocławku, przy ulicy Duninowskiej 9A, na powierzchni ponad 12 000 m2 we własnych obiektach realizujemy usługi zlecane przez naszych klientów głównie Wydawców.

Oferujemy kompleksową obsługę dystrybucyjną Wydawców na zasadzie outsourcingu obejmującą:

Outsourcing obejmuje:

  • przyjęcie dostaw
  • składowanie publikacji na regałach w optymalnych warunkach
  • prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej
  • kompletacja zleceń i sprzedaż w imieniu i na rzecz Wydawcy w kanałach B2B i B2C
  • dedykowani o wysokich kwalifikacjach pracownicy

Obsługa zwrotów obejmuje:

  • awizację wg zleceń Wydawcy
  • przyjęcie
  • kontrolę pod względem ilościowym i jakościowym
  • raportowanie do klienta i Wydawcy rozbieżności
  • zamknięcie fakturą korygującą

Naszym atutem oprócz wysoko wykwalifikowanych kadr, własnych magazynów jest obecność w naszych obiektach Oddziału firmy kurierskiej DPD oraz Punktu Pocztowego Poczty Polskiej. Zorganizowaliśmy to dla wygody i bezpieczeństwa naszych klientów.

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie pasuje do Twoich potrzeb ?